Moja oferta terapeutyczna

W moim gabinecie oferuję różne formy terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Pierwszym krokiem jest zawsze konsultacja, podczas której staram się zrozumieć trudności, z jakimi boryka się pacjent. To spotkanie pozwala mi na wstępne rozeznanie w problemie i zaplanowanie dalszych działań.

Psychoterapia indywidualna to cykl systematycznych spotkań, które mają na celu rozwiązanie zgłaszanego problemu. Kluczowym elementem jest wytworzenie relacji terapeutycznej, opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Psychoterapia rodzin to forma terapii, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie, oraz odbudowa więzi między jej członkami. W spotkaniach uczestniczą wszyscy członkowie rodziny, a moim zadaniem jest odnalezienie źródła kryzysu i sposobów na jego rozwiązanie.

Psychoterapia par/małżeństw jest skierowana do osób, które mają trudności w związku miłosnym, przeżywają kryzys i pragną uzdrowić relację. Często zgłaszają się do mnie również pary, które chcą się “dobrze” rozstać.

Psychoterapia grupowa to cykl systematycznych spotkań grupowych, skierowany do osób, które przeżywają trudności w relacjach z ludźmi, doświadczają kryzysu, mierzą się z poczuciem lęku, bezsilności, borykają się z trudnymi decyzjami i chcą dokonać zmian.

Oferuję również psychoterapię dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA, superwizję oraz warsztaty. Każda z tych form terapii jest dostosowana do specyficznych potrzeb pacjentów i ma na celu pomoc w osiągnięciu równowagi emocjonalnej i poprawy jakości życia.

Przyjmuję również pacjentów pro bono w trudnej sytuacji finansowej. Oferuję zniżki dla studentów. 

psychoterapia