Cennik usług

Zapraszam do zapoznania się z cennikiem moich usług. Wszystkie ceny są ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju terapii. Moim celem jest dostarczenie profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Proszę o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji. Oferuję również konsultację online.

 

Spotkanie konsultacyjne 180 zł sesja do 60 minut
Psychoterapia indywidualna
(w tym sesje online)
180 zł sesja 50 minut
Terapia rodzin, małżeńska, par 250-380 zł sesje 60- i 90-minutowe

długopis w dłoni

 

ZASADY PSYCHOTERAPII:

 • Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji do czterech spotkań, na których wspólnie podejmujemy decyzję o rozpoczęciu terapii, omawiamy oczekiwania i zasady pracy, ustalamy cel oraz szacujemy czas pracy terapeutycznej.
 • Odpłatność realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu spotkania.
 • W przypadku spóźnienia, płaci się za całą sesję i nie jest ona przedłużana.
 • Za opuszczenie umówionego spotkania pacjent płaci równowartość sesji, chyba że odwoła ją na 24 godziny przed wyznaczonym terminem (uwzględniane są również wiadomość sms).
 • Podwyższanie opłat z powodu inflacji jest zapowiadane z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Ewentualne odstępstwa od wprowadzonych zasad, wątpliwości dotyczące sposobu pracy, propozycje zmian mogą być omawiane w czasie sesji terapeutycznych.
 • Pomiędzy sesjami można w naglących sprawach dzwonić/pisać do psychoterapeuty, w uzgodnionych godzinach. Jeśli łączny czas telefonów, odpowiadania na maile czy sms zajmie terapeucie więcej niż 15 minut pomiędzy jedną a drugą sesją, płaci się za to dodatkową proporcjonalną opłatę na najbliższej sesji.
 • Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 • By terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.
 • O wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenie terapii – o to wszystko mogą Państwo kiedykolwiek pytać psychoterapeutę.
 • Psychoterapeuta podlega superwizji, co służy nadzorowaniu i ulepszaniu jego pracy z pacjentami.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy informacji przekazywanych przez pacjenta podczas sesji i nieujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia, zdrowia pacjenta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.