Gabinet Psychoterapii MetaSystemowej

 
 

        Nazywam się Monika Tryc-Puchała  jestem psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem, absolwentką Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Jestem absolwentką całościowego szkolenia w ramach 4-letniego studium psychoterapii prz Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie akredytowanym przez European Association for Psychotherapy, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii.

Posiadam certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (nr 39/2016) otrzymany po złożeniu specjalistycznego egzaminu potwierdzającego kompetencje psychoterapeuty. Dysponuję kwalifikacjami do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, ustawicznie aktywizuję wiedzę i umiejętności zawodowe. Swoją pracę poddaję społecznemu oglądowi i postępuję zgodnie z Kodeksem Etyczno - Zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Studium Umiejętności Psychologicznych CPiP PTPU

 2. Studium Terapii Uzależnień IPZ

 3. Certyfikat  specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA

 4. Certyfikat psychoterapeuty PTPI

Szkolenia:

 1. Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR  PIPI

 2. Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa PIPI

 3. Integratywna systemowa psychoterapia depresji PIPI

 4. Zaburzenia emocjonalne Dorosłych Dzieci Alkoholików i ich terapia IPZ

 5. Zaburzenia osobowości u osób z syndromem DDA-diagnoza i psychoterapia KSTU

 6. Program Rozwoju Osobistego IPZ PTP

 7. MetaSystemowa Integratywna Psychoterapia Zaburzeń Lękowych

 8. Psychoterapia Par

 9. Hipnoza kliniczna kurs podstawowy

 10. Hipnoza kliniczna kurs zaawansowany

 11. Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia

 12. Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych

 13. Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych cz. II


   Przez wiele lat pracowałam z młodzieżą, z osobami przeżywającymi rózne kryzysy emocjonalne, rodzinami z problemem alkoholowym, rodzicami mającymi trudności wychowawcze z dziećmi .

   W zawodzie psychoterapeuty pracuję od 2007 roku.

   Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie

   Pracuję pod superwizją dyplomowanych  psychoterapeutów przy Instytucie Psychoterapii Metasystemowej.


   Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, Polskiej Federacji Psychoterapii, w swojej pracy kieruję się ich kodeksem etycznym psychoterapeuty.

Jestem mężatką, mam czworo dzieci.

 Gabinet Psychoterapii MetaSystemowej


Monika Tryc - Puchała


Wyszków,

ul. F. Chopina 11 lok 7


Warszawa,

SP ZOZ Chmielna 14

Śródmieście


Kontakt:


telefon: 502 158 559

e-mail: monika-tryc@o2.pl


Wizyty umawiam telefonicznie,

pon.-pt. w godz. 10.00 - 21.00